Frustratie over extra krediet Waarderhaven

HvH gaat gefrusteerd akkoord met het krediet voor de Waarderhaven

In 2016 is de herinrichting van woonschepenhaven Waarderhaven afgerond. In de jaren na het afronden van de herinrichting zijn onder andere problemen ontstaan door verzakkingen in de aangrenzende tuinen. Mede hierdoor weigert een aantal bewoners de grondhuurovereenkomsten te tekenen. Uit onderzoek zijn de verschillende onvolkomenheden gebleken die ten grondslag liggen aan de problemen die bewoners ervaren. Als grondeigenaar en als verantwoordelijke voor de herinrichting dient de gemeente deze gebreken te herstellen.

Hart voor Haarlem is akkoord met het vrijgeven van het krediet, want we kunnen gewoon niet anders. De Actiepartij heeft een motie ingediend over het aanschrijven van de aannemer en hem als nog aan te sporen om de gebreken te herstellen. 

Die brief zoals voorgesteld wordt in de motie geeft uiting aan de frustraties van de gemeenteraad die echt al jarenlang leven. We hebben eigenlijk toch wel redelijk machteloos toegezien hoe de ene ellende na de andere met die Waarderhaven. Inderdaad, het speelt al heel erg lang en zal Hart voor Haarlem de motie van de Actiepartij steunen. We zijn zeer gefrusteerd over dit dossier. 

De motie krijgt geen meerderheid in de Raad. De aannemer zal dus niet worden aangeschreven.