Coalitie droomt van autovrij Haarlem

10 februari 2022
Gisteravond was het eerste debat in de Pletterij.
Het onderwerp was Verkeer en Vervoer.
En dat op de dag dat Haarlem stijf bovenaan bleek te staan als filehoofdstad van Nederland.

Haarlems Dagblad – 9 februari 2022

Louise van Zetten vroeg dan ook terecht excuses van de huidige coalitie voor het beleid van de afgelopen 20 jaar, dat tot deze twijfelachtige eer geleid heeft!
Deze excuses kwamen niet. Sterker nog, GroenLinks, PvdA, D66 en CDA dromen van een autoloos Haarlem, en zijn dus helemaal niet van plan dit probleem op te lossen.

Meer OV en allemaal op de fiets is wat de landelijke partijen de Haarlemmers te bieden hebben.
Dit zijn oplossingen uit de derde wereld, die van elke realiteitszin gespeend zijn.
Het OV in Nederland kan nog geen 10% van de interlokale vervoersbewegingen aan.
Zonder auto’s moet het OV dus 10x zo groot worden.
Verwezen wordt dan naar steden als Parijs of Londen met hun uitgebreide metronet.
Maar zo’n uitgebreid net hebben we niet in de Randstad.

Hart voor Haarlem ziet dit er ook niet snel komen.
Fietsen in de stad en de omgeving is prima. Dit kan nog sterk verbeterd worden met bredere fietsroutes, en met meer parkeervoorzieningen voor tweewielers.
Maar om buiten de stad te werken of doorgaand verkeer naar de kust mogelijk te maken zijn ingrijpende maatregelen nodig voor het faciliteren van vervoer met de auto, die wij voorlopig niet zien verdwijnen.

Kijk hier voor een samenvatting van het debat: