Hart voor Haarlem in het Nieuws

Er komt een nieuw parkeer referendum!

29 september 2023
Na veel gedoe heeft de Gemeenteraad gisteren eindelijk ingestemd met de organisatie van een nieuw parkeer referendum. Hart voor Haarlem heeft zich hier flink voor ingezet, omdat we vinden dat bewoners zelf het beste kunnen beoordelen of er in hun wijk betaald parkeren nodig is om de parkeerdruk(te) te verminderen.

Haarlens Dagblad - 29 sep 2023

Louise en Mirjam in gesprek met bewoners Meerwijk

foto: Haarlems Dagblad – Laurens Bosch/United Photos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 maart 2022
Gisteren was er een demonstratie tegen de plannen in Meerwijk.
De gemeente is hier van plan bij een noodzakelijk opknapbeurt veel parkeerplaatsen op te offeren.
De buurt is het hier niet mee eens, zo hoorden Louise en Mirjam bij deze demonstratie.
Gelukkig is bereikt dat besluitvorming is uitgesteld tot de nieuw Raad geïnstalleerd is.
Dus stemmen heeft zin!
Stem op 14, 15, 0f 16 maart op Hart voor Haarlem, de enige partij in Haarlem die nog opkomt voor de autobezitter.

Louise van Zetten over Hart voor Haarlem

4 maart 2022
Hier vind je een uitgebreid interview van Jan Hoekema met Louise van Zetten in de Pletterij:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze podcast interviewt Marco Post Louise over wat Hart voor Haarlem bijzonder maakt.
Kort samengevat: Hart voor Haarlem is de enige lokale liberale partij in de stad.
Ben je voor Haarlemse zelfbeschikking en tegen doorgeschoten overheidsdwang?
Stem dan op 16 maart op Lijst 11 van Hart voor Haarlem!

Podcast te beluisteren op Spotify

Politiek is niet voor slappe wijven!

21 januari 2022 – Haarlems Dagblad

Hart voor Haarlem in de gemeenteraad – foto Bibi Veth

Naar aanleiding van een dag rond vrouwen in de politiek is Louise geïnterviewd door het Haarlem Dagblad:

Interview Haarlems Dagblad 21-01-2022

Hart voor Haarlem bouwt duurzaam!

22 januari 2021 – Hart voor Haarlem kandidaten bouwen duurzaam hofje

Hart voor Haarlem ondersteunt de transitie naar een duurzame samenleving en voegt de daad bij het woord. Twee kandidaatleden voor de Haarlemse gemeenteraad, Annette de Graaf en Diederik Mohr, (nr. 3) bouwen samen met een groep vrienden aan een duurzaam Groen Hofje in Schalkwijk.
Lees hier hun verhaal (bron: Haarlems Dagblad)

Kermistoiletten bij de Grote Bavo?

19 januari 2022 – Haarlems Dagblad en Telegraaf

HAARLEM – Ze kan er zelf wel om lachen. Maar toch begrijpt Louise van Zetten, fractievoorzitter van Hart voor Haarlem, niet waarom de gemeente de toiletten van Ed Toilet heeft uitgekozen om winkelend publiek tegemoet te komen nu zij door de coronamaatregelen geen gebruik kunnen maken van toiletten in de horeca. „Er staan aanstootgevende en seksistische afbeeldingen op. Dat past niet bij het stadsbestuur dat voor diversiteit en inclusiviteit zegt te zijn.”

Succes bij gebouw Joodse Gemeente!

Hart voor Haarlem heeft met haar motie uit 2018 ‘Geef Haarlem haar Joodse geschiedenis terug’, en door er daarna bij het College flink achteraan te zitten, bereikt dat het oude gebouw van de Joodse Gemeente aan de Lange Wijngaardstraat na vele jaren van verloedering eindelijk wordt opgeknapt.
Het gebouw wordt verkocht aan Stadsherstel Amsterdam, dat op de eerste verdieping ruimte gaat bieden aan de Stichting Joods Gemeentegebouw Haarlem voor een educatie- en cultuurcentrum, en er daarnaast een aantal appartementen zal realiseren.
Hart voor Haarlem is blij dat de stad hiermee een waardige herinneringsplek krijgt voor deze belangrijke periode in de geschiedenis van de stad.
Het volledige persbericht vind je hier.
In dit eerdere bericht vind je meer informatie over de Haarlemse Joodse geschiedenis en de aanleiding voor de actie van Hart voor Haarlem.

Hier met die mondkapjes!

Artikel Haarlems Nieuwsblad Nov 2021

Succes voor de Huiskamer van Oost!

De kogel is door de kerk, jubelt Dick Klootwijk.
Hij dankt in de krant oa Hart voor Haarlem voor haar inzet om te zorgen dat de Huiskamer van Oost tijdig een nieuw onderdak heeft.
Wethouder Meijs heeft niet gewacht tot de Raadsvergadering van 14 oktober waarin Hart voor Haarlem een motie had ingediend om te zorgen voor een onderkomen voor dit mooie initiatief.
Vooraf heeft zij een brief naar de Raad gestuurd dat zij een onderkomen heeft gevonden in het Polderhuis aan de Steve Bikostraat. Dit pand staat al enige tijd leeg en is passend voor de activiteiten die de Huiskamer organiseert.

Haarlems Dagblad – 16 oktober 2021
Haarlem 105

Hart voor Haarlem op de radio

Radiostation Haarlem105 besteedt regelmatig aandacht aan Hart voor Haarlem.

Beluister hier een interview dat dit station in juni 2021 gehouden heeft met Louise van Zetten.

Motie Hart voor Haarlem voor Joods Erfgoed aangenomen!

Elders beschrijven wij de situatie rond het Joodse erfgoed in Haarlem.
Bij de begrotingsbehandeling 2019 heeft Hart voor Haarlem een motie ingediend om dit erfgoed op te knappen en te koesteren. Deze motie is op 8 november 2018 door de Gemeenteraad aangenomen.

Motie Joods Erfgoed ingediend
Motie Joods Erfgoed aangenomen

150 woningen minder op terrein Spaarne Gasthuis

Terrein Spaarne Gasthuis

28 september 2018
Gisteren boog de Gemeenteraad zich over het nieuwe plan voor het terrein van het Spaarne Gasthuis in Schalkwijk. Op dit terrein komt een nieuw ziekenhuis, maar blijft nog voldoende ruimte over voor woningbouw.
In het oorspronkelijke plan zou er een ondergrondse parkeergarage komen, waardoor er ruimte was voor 350 nieuwe woningen. 15% hiervan (ca. 53 woningen) zouden sociale huurwoningen worden. De rest middeldure koop- en huurwoningen, nodig om de hoge kosten van de parkeeroplossing te betalen.
De nieuwe coalitie heeft wethouder Roduner van de PvdA echter teruggestuurd om 40% sociale woningbouw te bereiken, de algemene eis voor nieuwbouwprojecten die in het coalitie-akkoord geformuleerd is.

Gisteren werd duidelijk wat dit betekent. In Plan B is het ondergronds parkeren gesneuveld, waardoor er veel minder ruimte voor woningen overblijft. Het nieuwe aantal woningen zal dan rond de 200 komen te liggen, waarvan 80 (40%) sociale huurwoningen. Dat is 27 sociale huurwoningen winst ten opzichte van het oorspronkelijke plan, maar in totaal 150 nieuwe woningen minder voor Haarlem!

Hart voor Haarlem vindt dit een groot verlies voor de stad. Natuurlijk zijn er lange wachtlijsten voor sociale woningbouw, maar die zijn er in feite net zo goed voor andere segmenten, al is dit minder zichtbaar. Hart voor Haarlem ziet daarom niet in waarom het ene deel van de bevolking meer recht op betaalbaar wonen zou moeten hebben dan een ander deel.
Zoveel kansen om een fors aantal nieuwe en betaalbare woningen te realiseren zijn er niet in Haarlem. Deze kansen door dit soort ideologische fijnslijperij verkwanselen vinden we dan ook tegen de belangen van de stad en haar bewoners als geheel ingaan.
Ook maakt dit voorbeeld duidelijk welke prijs Haarlem voor deze linkse hobby’s gaat betalen:
Minder nieuwe woningen en, door het onbetaalbaar worden van ondergronds parkeren, en door bouwkundige versobering die nodig zal zijn om het betaalbaar te maken, een kwalitatief slechtere, minder duurzame, en minder fraaie stedenbouwkundige uitvoering. Met dank aan PvdA, GroenLinks en het CDA, dat zich in Haarlem steeds meer als ultralinkse partij profileert.

D66 vond Plan B achteraf toch niet zo’n goed idee. Hulde daarvoor. Maar de oppositie verzuimde helaas om deze politieke kans te verzilveren. OPHaarlem, SP en de Aktiepartij stemde met de rest van de coalitie mee voor dit onzalige plan. Goed bezig jongens!

Louise komt op voor verwaarloosd Joods Erfgoed in Haarlem

Haarlems Dagblad – 27 juni 2018

Hart voor Haarlem beoordeelt Coalitieakkoord als onrealistisch

Louise over het Coalitieakkoord

Op 7 juni 2018 is het coalitieakkoord besproken in de Gemeenteraad. Kijk hier wat Louise van Zetten van dit akkoord vindt. Een uitgebreide toelichting op onze visie op dit akkoord staat elders op deze website.

Linkse partijen draven door met sociale woningbouw

Haarlems Dagblad 30 mei 2018

Linkse partijen eisen 40% sociale woningbouw op het terrein van het Spaarne Gasthuis en dreigen het ziekenhuis daarmee uit Haarlem weg te jagen. Hart voor Haarlem vindt dat deze partijen de plank hiermee volledig misslaan en woningbouw in Haarlem op deze wijze danig frustreren. Bestaande afspraken met ontwikkelaars worden bovendien met voeten getreden.

In de Woonvisie van Haarlem is het doel geformuleerd om de komende jaren 7.500 woningen in Haarlem te bouwen, waarvan 1.900 (25%) sociale huurwoningen. Daarnaast wordt gestreefd naar een gedifferentiëerde samenstelling van wijken, waar ‘arm’ en ‘rijk’ samen de kwaliteit van de leefomgeving in stand houden. Hart voor Haarlem onderschrijft deze doelstellingen, al zouden we naast sociale huurwoningen ook graag sociale koopwoningen zien, koopwoningen in het prijssegment tot €200.000.

In stadsdeel Schalkwijk zijn sociale huurwoningen ruim vertegenwoordigd.  Percentages corporatiewoningen in Schalkwijk zijn (in 2016) 50% (Europawijk), 61% (Boerhavewijk), 39% (Molenwijk), en 79% (Meerwijk). Dus (ver) boven het gemiddelde in Haarlem. Er is dus geen enkele reden om dit percentage juist in Schalkwijk te verhogen! Dat verkleint de differentiatie in deze wijk, in plaats van deze te vergroten (wat de PvdA zegt na te streven).

Denk verder ook aan parkeernormen. Bij sociale woningbouw is de parkeernorm lager dan bij de rest. Dat betekent dat je bij een gegeven grondoppervlak meer sociale woningen kan bouwen dan andere woningen.
Dit zou je dan vooral moeten doen waar de grond extra schaars en het aantal sociale huurwoningen relatief laag is, zoals in de binnenstad.
In Schalkwijk is meer ruimte voor parkeeroplossingen, en zou je dus ook om deze reden vooral duurdere woningen kunnen bijbouwen. Zo is op het ziekenhuisterrein een ondergrondse parkeergarage voorzien. De eerder met de wethouder overeen gekomen mix (met 15% ‘sociaal’) is dan wel nodig om dit allemaal betaalbaar te houden.
De linkse partijen (PvdA, GroenLinks, SP, OP, en Actiepartij) laten ideologie hier zwaarder wegen dan verstandig beleid. Ga vooral zo door, dan komt het met die 7.500 woningen in Haarlem vast helemaal goed!

Hart voor Haarlem op de bres voor erfgoed

Haarlems Dagblad 1 mei 2018

Door onachtzaamheid van de gemeente is in de Gierstraat een pand gesloopt dat achteraf aanzienlijke historische waarde bleek te hebben. Louise van Zetten van Hart voor Haarlem dringt bij het College aan op versterking van bezetting en procedures om dit soort fouten in de toekomst te vermijden!

Huisvesting Internationale School vraagt om snelle oplossing

Haarlems Dagblad 21 april 2018

In de Commissie Samenleving heeft Chris IJsbrandy van Hart voor Haarlem de huisvesting van de Internationale School aan de orde gesteld. Deze school groeit onstuimig en zal binnenkort naar verwachting 1.000 leerlingen tellen! Uitzicht op duurzame huisvesting ontbreekt echter. Hart voor Haarlem vindt dit een slechte zaak, en roept de wethouder op snel met een oplossing te komen. Hart voor Haarlem vindt de Egelantier, die nu te koop staat, hiervoor een goede optie. Door deze in fasen op te knappen kan het gebouw meegroeien met de Internationale School en zo als Haarlems monument weer een waardige bestemming krijgen.

Nieuwe Gemeenteraad Haarlem feestelijk van start

Foto: Gemeente Haarlem

Op 29 maart is de nieuwe gemeenteraad in Haarlem geïnstalleerd. Het was een feestelijke gebeurtenis waarbij de fractievoorzitters van alle 12 partijen blijk gaven van hun wil tot samenwerking om de belangrijke uitdagingen waarvoor de stad staat aan te pakken. Louise van Zetten van Hart voor Haarlem benadrukte dat de lokale partijen in de stad met in totaal 14.999 kiezers een belangrijke stem in de raad vertegenwoordigen, en dat Hart voor Haarlem bereid is haar verantwoordelijkheid te nemen om namens deze kiezers zaken te doen met het nieuw te vormen college.
Robbert Berkhout van GroenLinks leidt het proces van coalitievorming en hoopt volgende week al concrete ideeën te kunnen presenteren voor een mogelijke coalitie.

Hart voor Haarlem blij met eigen zetel in de gemeenteraad!

Heel hartelijk dank aan allen die op 21 maart op Hart voor Haarlem hebben gestemd!
Met 3,7% van de stemmen heeft Louise van Zetten nu haar eigen zetel in de gemeenteraad veroverd.
Dit stelt ons in staat om het geluid van Hart voor Haarlem ook de komende jaren te laten horen en jullie lokale belangen te verdedigen. In deze jaren staan immers belangrijke thema’s rond wonen, vervoer en duurzaamheid voor de stad en haar inwoners op het spel.
We zien het zelf als een nieuwe stap naar een stevige en zelfstandige positie van het lokale geluid in Haarlem. Lokaal heeft de toekomst!
Nogmaals dank voor je stem. En blijf ons vooral Hartekreten over wat er beter kan in de stad toesturen.

Debat in het Patronaat: Landelijke partijen beloven gebakken lucht

Foto: Haarlems Dagblad/United Photos/Toussaint Kluiters

Op 18 maart was het grote debat in het Patronaat, georganiseerd door het Haarlems Dagblad. Landelijke partijen buitelden over elkaar heen met beloftes over hoeveel huizen ze wel niet gaan bouwen, hoe ze Haarlem wel even van het aardgas af gaan helpen en hoe files als sneeuw voor de zon verdwijnen als we allemaal in zelfrijdende deelauto’s rond gaan rijden.
Mooie vergezichten, maar niet erg realistisch voor de komende 4 jaar! Louise van Zetten pleitte daarom dan ook voor realistische ambities en overzichtelijke stappen waar burgers en bedrijven die nú keuzes moeten maken wat aan hebben. Bovendien gaat Hart voor Haarlem burgers en bedrijven nauw bij deze plannen betrekken, want de gemeente heeft zelf maar beperkte mogelijkheden om deze uit te voeren. Stem daarom op Hart voor Haarlem als je wilt weten waar je de komende jaren aan toe bent!

Louise bij Tijs van den Brink in debat op Radio 1

Louise van Zetten legt op Radio 1 nog eens haarfijn uit dat Hart voor Haarlem er vóór is om op termijn minder aardgas te gebruiken in Haarlem, maar tégen een geforceerde mars om dit al in 2040 in onze monumentenstad te bereiken. Dit is pure dromerij van Groen Links, die de burger op enorme kosten gaat jagen!

Hart voor Haarlem is voor ondernemen

Nova College Haarlem

Op het Nova College vond op 13 maart het ondernemersdebat plaats. Louise van Zetten deed hier voor Hart voor Haarlem aan mee.
Voor alles wat we in Haarlem willen bereiken of verbeteren zijn ondernemende mensen en bedrijven nodig. De gemeente voert immers nog maar heel weinig taken zelf uit.
Als we bijvoorbeeld woningen willen realiseren zullen we met woningcorporaties en projectontwikkelaars samen moeten werken om deze woningen te bouwen. Want de gemeente bouwt zelf geen woningen. De politiek kan daarbij allerlei eisen stellen, maar de ontwikkelaars en hun financiers zullen vooral kijken naar het financiële plaatje: Kan het uit en gaan we hier wat verdienen? Hart voor Haarlem heeft dan ook als enige politieke partij in Haarlem oog voor beide kanten, voor sociale belangen én voor het financiële rendement van realisatiepartners.
Daarnaast zijn ondernemers in de stad of in de Waarderpolder natuurlijk heel belangrijk voor lokale werkgelegenheid en voor de aantrekkelijkheid van de stad voor haar bewoners en bezoekers. Hart voor Haarlem ziet deze werkgelegenheid graag groeien en geeft ondernemers hiervoor dan ook de ruimte, zowel fysiek als door beperking van de regeldruk waar mogelijk. De invoering van de nieuwe Omgevingswet in de komende Raadsperiode biedt hiervoor een uitgelezen kans.
Tenslotte zijn er ook hele dure plannen, bijvoorbeeld om de verkeerssituatie in en rond Haarlem te verbeteren, waarvoor met partijen in de regio of met het Rijk samengewerkt moet worden. Hart voor Haarlem beschikt over goede relaties op al deze niveaus om dit lobbywerk te kunnen doen.
Lokaal kiezen betekent bij Hart voor Haarlem dan ook groot denken en lokaal realiseren.

Hart voor Haarlem op bezoek bij de FNV

Foto: FNV vrouwen

Op 13 maart organiseerde de FNV twee debatten in Haarlem rond een aantal belangrijke sociale thema’s, zoals aanbestedingen in het sociale domein, wonen, ouderenzorg en WMO, en sociale werkvoorziening. Chris IJsbrandy van Hart voor Haarlem was hier bij.
Duidelijk werd dat na 8 jaar crisis, decentralisatie van sociale diensten naar de gemeente en bijkomende bezuinigingen sprake is van ‘achterstallig onderhoud’. Niet alleen in de fysieke stad, maar ook in het sociale domein.
Hart voor Haarlem gaat zich ervoor inzetten dat de sociale prestatie van de stad verbetert, beschikbare middelen goed worden ingezet en niet op de plank blijven liggen, en in de woningbouw duurzaam en levensloop bestendig ontwikkeld wordt, met oog voor de behoeften van de Haarlemmers, jong en oud.
Hart voor Haarlem is tegen marktwerking en aanbestedingen in het sociale domein, als dat betekent dat ‘efficiency’ en kostenverlaging op korte termijn gerealiseerd wordt over de ruggen van de werknemers en de gebruikers van deze diensten. Hart voor Haarlem gaat zich inzetten voor andere werkvormen die continuïteit en kwaliteit leveren aan klanten en medewerkers, met eerlijke arbeidsvoorwaarden voor de laatsten en met een duidelijk ontwikkelingsperspectief voor de betrokken zorgondernemers.
Ook willen we mantelzorgers gaan ontlasten. Deze worden tegenwoordig steeds meer als noodzakelijke ‘eerste lijn’ zorgverleners gezien, in plaats van als extra aandacht om de kwaliteit van het leven van zorgbehoefenden en ouderen op peil te houden. Noodzakelijke zorg moet door professionals geleverd worden. Mantelzorgers leveren vooral onbetaalbare liefde, aandacht en afleiding in tijden van eenzaamheid.

Louise in debat met de Vereniging Marokkaanse Gemeenschap Haarlem

Vereniging Marokkaanse Gemeenschap Haarlem

Op 9 maart  was Louise van Zetten op bezoek bij een debatavond, georganiseerd door de Vereniging Marokkaanse Gemeenschap Haarlem. Het was een levendige discussie en er was veel positieve belangstelling voor de standpunten van Hart voor Haarlem. Jammer dat er alleen maar mannen op de bijeenkomst af waren gekomen…

Louise en Diederik leggen uit waar Hart voor Haarlem voor staat

Hart voor Haarlem steunt roep om aandacht voor sociale thema’s

Op 28 februari was er een debatavond georganiseerd door stadsdeel Oost. De voornaamste klacht uit de wijk was dat er in de politiek en op het stadhuis weinig kennis is over wat zich echt in de wijk afspeelt. Met name sociale problemen en de dreigende ‘tweedeling’ in de samenleving staan volgens de bewoners van de wijk te weinig centraal in het beleid van de gemeente. Louise van Zetten van Hart voor Haarlem merkte op dat dit dan is ondanks de aanzienlijke investeringen die de laatste jaren in dit stadsdeel gedaan zijn. Dit toont maar weer eens aan dat het in de gemeente niet alleen maar moet gaan over bouwprojecten en ‘harde’ infrastructuur, en dat de sociale infrastructuur minstens zoveel aandacht moet krijgen.

Hart voor Haarlem steunt Wijkraad de Krim

21 februari 2018 – Wijkraad de Krim organiseerde gisteren een goed bezochte debatavond met vertegenwoordigers van politieke partijen. Voor Hart voor Haarlem deed Marjan Zoon mee aan de forum discussie.
Het belangrijkste thema was de voorgenomen bouw van een woontoren op het Pim Mulier sportpark. Vastgesteld werd dat de gemeente en de projectontwikkelaar zeer slordig met de inspraakprocedure en verlening van de omgevingsvergunning voor dit project zijn omgegaan, wat tot een ernstig verlies aan vertrouwen geleid heeft bij de inwoners van de wijk. De wijk is dan ook woedend op de gemeente en overweegt zelfs een rechtzaak. Hart voor Haarlem heeft de bewoners tot nu altijd gesteund in hun kritiek en zal dat ook in de toekomst blijven doen.
Een ander onderwerp was cameratoezicht in de wijk. Hart voor Haarlem is er géén voorstander van om de hele stad en elke wijk maar vol te hangen  met camera’s. Dit geeft een vals idee van veiligheid. Want camerabeelden waar niemand naar kijkt lossen niets op. Beter is sociale controle, ondersteund door Whatsapp-groepen met korte lijnen naar politie en handhaving. En mensen die overlast veroorzaken direct hierop aan te spreken.

Hart voor Haarlem kiest voor samenwerking én voor politieke strijd

21 februari 2018 – Gisteravond vond in de Pletterij het Grote verkiezingsdebat plaats. Het thema was dit keer de bestuurscultuur in de stad. Wordt Haarlem effectief bestuurd of zijn er, zoals sommigen beweren, tekenen van ‘falend bestuur’? Dit laatste wordt dan vooral opgehangen aan de beperkte voortgang die de laatste 8 jaar gemaakt is in de woningbouw en infrastructuur, en aan de sfeer in de Raad, die door de buitenwereld als ‘ruzieachtig’ wordt beschreven.

Er zijn grenzen aan de macht van de gemeente

Louise van Zetten relativeerde namens Hart voor Haarlem deze perceptie. Natuurlijk is er de laatste 8 jaar weinig gebouwd. Het was immers crisis. Dit toont maar weer eens aan waar de grenzen van de invloed van de gemeente en haar bestuurders liggen. Wie betaalt bepaalt tenslotte, wat voor mooie plannen en ambities collegepartijen ook opschrijven. Hart voor Haarlem staat dan ook kritisch tegenover veel van de beloftes die andere partijen ook nu weer doen aan de kiezer.
Grote aantallen woningen bouwen, Haarlem aardgasvrij in 2040, een tunnel onder de stad, nieuwe ontsluitingswegen, een nieuwe lightrail verbinding, prachtig allemaal, maar de gemeente heeft niet de middelen en uiteindelijk ook niet de doorzettingsmacht om dit soort visies zelfstandig te verwezenlijken. Het is een ingewikkeld spel van lobby en samenwerking met andere publieke en private partijen om dergelijke doelstellingen te bereiken.
Op dit spel moet het bestuur toegerust zijn. Daarnaast moet het bestuur vooral bezig zijn met het dagelijkse reilen en zeilen van de stad in al zijn facetten. Elke dag alles een beetje beter doen. Minder sexy dan grote projecten, maar uiteindelijk net zo belangrijk voor de leefbaarheid en vitaliteit van de stad.

Politiek is samenwerking én strijd

Veel partijen benadrukten dat collegepartijen en oppositiepartijen in de Raad goed samenwerken, en Hart voor Haarlem doet hier graag aan mee als dit de belangen van de Haarlemmers dient. Louise van Zetten stelde echter duidelijk dat politiek ook strijd is. Strijd om macht en invloed en strijd om belangen van Haarlemmers te verdedigen. Niet zozeer tegen elkaar (al is dit soms ook nodig), maar wel tegen partijen van buiten de stad, zoals ‘Den Haag’, Provincie, Amsterdam, Schiphol, NS en vele andere organisaties en bedrijven die iets van de Haarlemmers willen, of impact op de stad hebben bij het realiseren van hun eigen ambities.
Daarnaast is een kritische oppositie in de Raad nodig om het college en het ambtenarenapparaat van de stad te controleren. Iedereen heeft het beste met de stad voor, maar goede wil betekent helaas niet dat daarmee het maken van fouten of zelfs regelrechte incompetentie tot het verleden behoort. Als dit af en toe een ‘ruzieachtige’ indruk maakt, dan is dat maar zo. Dat heet politiek. En daarom zijn er verkiezingen.

Hart voor Haarlem kiest voor bereikbaarheid en mobiliteit

Samenvatting ANWB-onderzoek

20 februari 2018 – Deze week publiceert de ANWB een onderzoek onder haar leden in de 28 grootste steden van Nederland. Gevraagd is naar hun oordeel over mobiliteitsonderwerpen. In Haarlem hebben 756 respondenten meegedaan aan het onderzoek. Het onderzoek bevestigt de knelpunten die Hart voor Haarlem ook gesignaleerd heeft en wil oplossen: 36% is (zeer) ontevreden over de bereikbaarheid van de stad (in en uit), tegenover 19% gemiddeld over alle steden.
Een andere opvallend cijfer is dat ca. 1/4 van de respondenten overweegt om binnen 5 jaar elektrisch te gaan rijden. Het aantal beschikbare laadpunten zal een belangrijke factor zijn bij de uiteindelijke keuze.
De resultaten van het volledige onderzoek zijn te vinden op de ANWB website.

Hart voor Haarlem kiest voor bescherming van groen erfgoed.

Er verschijnen steeds meer reclameborden in de publieke ruimte, ook waar dit inbreuk pleegt op het aanzicht van onze stad, zijn groen en zijn erfgoed. Hart voor Haarlem is tegen deze verloedering! Louise van Zetten heeft hier in de Raad dan ook luid en duidelijk aandacht voor gevraagd. En met succes! Op maandag 19 februari zijn de reclameborden aan de Korte Houtweg en Vijverlaan direct weggehaald.

Hart voor Haarlem kiest voor legalisering van wiet.

Op 13 februari was er een debat in de Pletterij over het thema wiet. Centraal stond de vraag of Haarlem mee moet doen met de productie en distributie van ‘staatswiet’, om zo de achterdeur van de coffeeshop te bedienen en de criminaliteit de pas af te snijden.

Hart voor Haarlem is voor legalisering van wiet productie en distributie, maar vindt het argument dat je daarmee criminaliteit voorkomt niet relevant. Dit zou immers neerkomen op zwichten voor criminaliteit, en daar moet je in een rechtstaat nooit aan beginnen! Bovendien zoeken criminelen altijd wel weer andere bezigheden, dus een duurzaam effect op de criminaliteit als geheel bereik je hier niet mee.

Legalisering dient wel de volksgezondheid en de openbare orde. Wiet is een genotsmiddel, net als tabak en alcohol. Genotsmiddelen laten zich niet uitroeien, dat heeft de geschiedenis inmiddels wel bewezen. Dan kun je beter zorgen voor gecontroleerde verstrekking, zodat je greep houdt op de kwaliteit en enig zicht op de gebruikers. Kinderen onder de 18 jaar moeten net als bij tabak en alcohol uiteraard nooit toegang krijgen tot deze producten.

Wiet heeft inmiddels ook vele medicinale toepassingen die ‘gezonder’ en goedkoper zijn dan allerlei producten die de farmaceutische industrie voor deze doeleinden aanbiedt. Ook de ontwikkeling van deze medicinale toepassingen is gebaat bij legalisering van cannabisproducten.

Tenslotte biedt legalisering uitzicht op een aanzienlijke inkomstenbron voor de staat. De gebruiker betaalt tenslotte. Nu financieren alle belastingbetalers de nutteloze bestrijding van deze gewoonte. Dus ook de fiscale rechtvaardigheid is gebaat bij legalisering.

Hart voor Haarlem kiest voor woonkwaliteit en duurzaamheid

Debat over wonen. Louise in gesprek met gespreksleider Jan van Eeden in de Pletterij

Woningnood en stijgende prijzen

 

 

In debatcentrum de Pletterij ging het op 7 februari over wonen in Haarlem. Louise van Zetten van Hart voor Haarlem was hierbij aanwezig, evenals de lijsttrekkers van de andere partijen en een aantal deskundigen voor de woningmarkt. Er is een tekort van 200.000 woningen in Nederland, vooral door stilstand in de nieuwbouw gedurende de crisisjaren 2010-2015. Daardoor stijgen de prijzen, verder aangejaagd door de koopkrachtige vraag van kenniswerkers in de Randstad, en geholpen door de lage rente, waardoor ook beleggers zich massaal op de goedkopere koophuizen en appartementen storten. Er is vraag in alle segmenten, maar vooral naar kleinere en betaalbare huur- en koopwoningen voor jongere én oudere alleenstaanden, waarvan er steeds meer zijn. Bijna alle andere partijen zijn voor maximale nieuwbouw, desnoods in het groen rond de stad of ten koste van bedrijvigheid in de Waarderpolder.

Bouwen voor Haarlemmers

Hart voor Haarlem kiest niet voor maximale nieuwbouw. In de eerste plaats hebben we niet de illusie dat Haarlem de woningnood in de noordvleugel van de Randstad gaat oplossen. Zelfs als we in Haarlem maximaal woningen zouden bijbouwen gaan de prijzen echt niet zakken. In de tweede plaats bepaalt de gemeente niet of er gebouwd wordt. Dat hebben we in de crisisjaren gezien. Marktpartijen als projectontwikkelaars en woningcorporaties (en hun financiers) bepalen uiteindelijk wat en hoeveel er gebouwd wordt. De gemeente bepaalt alleen waar er wel en niet gebouwd mag worden, en onder welke randvoorwaarden. Dit is een belangrijke machtspositie die met wijsheid ingezet moet worden, waarbij Hart voor Haarlem prioriteit geeft aan de behoeften van de huidige Haarlemmers, niet aan de behoefte van mensen die graag in Haarlem komen wonen. Laat de marktpartijen vervolgens maar uitmaken hoe zij daar binnen hun eigen taakopvatting invulling aan geven. De aantallen en typen nieuwe woningen zijn daar een uitkomst van. Hart voor Haarlem formuleert dan ook geen doel vooraf, want daar gaat de gemeente uiteindelijk niet over.

Verduurzaming gaat voor nieuwbouw

Er is nog een belangrijk punt dat op deze avond terloops ter sprake kwam. Verduurzaming van de bestaande woningen, om te zorgen dat deze woningen zonder gas verwarmd kunnen worden, is de komende decennia een nieuwe en monumentale bouwopgave. Hoogleraar Peter Boelhouwer vergeleek deze opgave zelfs met de wederopbouwperiode na de 2e wereldoorlog. Tegelijk worstelt de bouw nu al met personeelstekort en capaciteitsgebrek. We zullen dus moeten kiezen waar we deze capaciteit op in gaan zetten: Op (maximale) nieuwbouw of op (maximale) energetische sanering en renovatie van bestaande woningen en gebouwen. Allebei tegelijk kan waarschijnlijk niet. Hart voor Haarlem kiest dan eerder voor renovatie en verduurzaming (eventueel door sloop en herbouw), dan voor nieuwbouw die leidt tot verdere groei en verdichting van de stad met een mogelijke afname van de woonkwaliteit in Haarlem als gevolg.

 

Haarlems Dagblad 07-02-2018

Hart voor Haarlem presenteert haar kandidatenlijst

Louise plant een plataan

In dit filmpje plant Louise een plataan om Haarlem weer een beetje groener te maken.

Ode aan Louise

In dit filmpje wordt de lof gezongen op Louise voor haar standvastigheid in haar conflict met D66 in 2014