Hartekreten van Hart voor Haarlem

HartvoorHaarlemLogo
Versterking participatie wijkraden en inwoners bij planvorming
HartvoorHaarlemLogo
Voor een gematigde groei die Haarlem aankan
HartvoorHaarlemLogo
Kwaliteit en leefbaarheid gaat voor bouwvolume
HartvoorHaarlemLogo
Gemeente moet regie terugpakken in WMO en Jeugdhulp
HartvoorHaarlemLogo
Maximale ondersteuning van zorgverleners
HartvoorHaarlemLogo
Corona-veilige en energiezuinige scholen
HartvoorHaarlemLogo
Sportvoorzieningen in de hele stad
HartvoorHaarlemLogo
Een duidelijk en haalbaar klimaat- en energieplan per wijk
HartvoorHaarlemLogo
Maximale inzet op energiezuinig maken van woningen
HartvoorHaarlemLogo
Laadpunten voor elektrisch vervoer in de hele stad
HartvoorHaarlemLogo
Hoogwaardige groenvoorzieningen en meer bomen
HartvoorHaarlemLogo
Meer hoogwaardige werkgelegenheid in de stad
HartvoorHaarlemLogo
Bedrijventerrein Waarderpolder aantrekkelijker maken
HartvoorHaarlemLogo
Haarlem is goed onderhouden en schoon!
HartvoorHaarlemLogo
Culturele voorzieningen in alle wijken
HartvoorHaarlemLogo
Opknappen van Haarlems en Joods erfgoed
HartvoorHaarlemLogo
Nieuw depot voor de Frans Hals en gemeentecollecties
HartvoorHaarlemLogo
Uitbreiding handhavingscapaciteit in de stad en op het water
HartvoorHaarlemLogo
Vergroten weerbaarheid jongeren tegen cybercriminaliteit
HartvoorHaarlemLogo
Verlaging woonlasten naar landelijk gemiddelde
HartvoorHaarlemLogo
Transparantere financiƫle verslaglegging
HartvoorHaarlemLogo
Betere planning van investeringsprojecten
HartvoorHaarlemLogo
Kleine projecten van inwoners niet achter in de rij bij vergunningverlening
HartvoorHaarlemLogo
Haarlemse schuld maximaal gelijk aan structurele inkomsten