Kandidaten GR 2022

Kandidaten gemeenteraad van Hart voor Haarlem

Onze kandidaten:

Louise

Louise van Zetten – Lijsttrekker
Ik woon in Tuinwijk-Zuid. Ik heb 4 jaar geleden Hart voor Haarlem opgezet, maar zat daarvoor al 8 jaar in de gemeenteraad. Ik ben inmiddels dan ook de nestor en vice-voorzitter van de Raad. Mijn motivatie is dat de landelijke partijen gewoon weinig oog hebben voor de dagelijkse sores van de Haarlemmers. Dromen en ambities genoeg, maar weinig nuchterheid en realiteitszin bij deze partijen. Daarom vind ik een lokale partij veel geschikter om een stad als Haarlem te besturen. Om Haarlem leefbaar te houden vinden we dat er grenzen zijn aan de groei van de stad.

Mirjam

Mirjam Otten
Als echte geboren en getogen Haarlemse mug lever ik met passie een bijdrage aan het mooi houden van ons Haarlem. In de afgelopen jaren heb ik als raadslid ervaren hoe nuttig het is dat het Haarlemse belang sterk vertegenwoordigd wordt in de gemeentepolitiek. Hart voor Haarlem biedt constructieve druk tegen landelijk beleid. De komende 4 jaar vertegenwoordig ik je met liefde in de Haarlemse raad. Mijn hart gaat sneller kloppen van de gesprekken die ik voer met de Haarlemmer op straat, in de horeca, of in de winkels. Die stemmen tellen voor mij het meest!

Diederik

Diederik Mohr
Als vader van drie jonge kinderen boek ik al bijna acht jaar concrete resultaten voor onze stad en de Haarlemmers. Met onze inzet voor veilige 30-kilometer wegen waar dat moet en kan, voor middeldure huur en koopwoningen om de woonwachtlijsten te verkleinen, en voor een energietransitie op basis van vrijwilligheid in plaats van dwang. Met uw stem op 16 maart gaat Hart voor Haarlem hiermee door!  En laten we zien waar een kleine fractie groot in is.

Chris

Chris IJsbrandy
Ik woon sinds 1985 in Haarlem en sinds 2015 in de Europawijk, vlakbij ons mooie Spaarne. Ik werk in de energiesector en ben de politiek ingegaan om aan de grote energietransitie die gaande is een bijdrage te kunnen leveren. De laatste 4 jaar heb ik in de commissie Bestuur de smaak van het lokale bestuur te pakken gekregen. De komende 4 jaar wil ik daar als wethouder Financiën voor Hart voor Haarlem graag een vervolg aan geven.

Marjan

Marjan Zoon
Ik woon in het Centrum van Haarlem. Toen ik 25 jaar geleden in Haarlem ging wonen wist ik: hier wil ik nooit meer weg. De stad waar ik mijn vrije tijd doorbreng, mijn vrienden spreek en geniet van alles wat deze stad te bieden heeft. Ik wil mij dan ook met hart en ziel inzetten voor deze stad. Ik zie de stad en de wereld om mij heen razendsnel veranderen. Daarom voel ik meer dan ooit: dit is geen tijd om aan de zijlijn te blijven staan. Daarom ben ik actief voor Hart voor Haarlem, met lef en liefde voor de stad. Sociaal en democratisch. Alles voor de bewoners van Haarlem.

Paul

Paul van der Werff
Ik woon in de Patrimoniumbuurt, ben 59 jaar en getrouwd met Priscilla Platt. Meer dan 36 jaar ben ik horeca ondernemer in Haarlem met o.a. The Coach House Inn en nu nog de Tapas Bar El Pincho aan de Riviervischmarkt. Jarenlang  actief in diverse bestuurlijke functies van o.a. Horeca Nederland. Ik ben wars van Haagse spelletjes, maar wil graag de mouwen opstropen en ervoor gaan. Ik wil daarom graag de gemeenteraad in om je te vertegenwoordigen namens Hart voor Haarlem!

Hans

Hans Peeters
In woon in de wijk Garenskokerkade. Na mijn voorzitterschap van streekomroep Haarlem105 (2011-2016) begon het weer te kriebelen om iets voor mijn stad te doen. Ik ben lokaal en denk lokaal. Hart voor Haarlem is de partij die bij mij past vanwege het transparante karakter. Geen spelletjes in de achterkamer, of een partij die je oplegt wat goed voor je is. Ook ik ben transparant in mijn communicatie, en wil mij graag voor de stad en Hart voor Haarlem inzetten.

Peter van Meel
Ik woon in de Stationsbuurt. Mijn ambitie om me in te zetten voor Haarlem is een einde te maken aan de verkeerschaos in de stad. Er rijden te veel grote bussen door de stad, je staat steeds in de file als je de stad in of uit wil, en er zijn onvoldoende fietsparkeerplaatsen in het centrum. Dit leidt tot totale wanorde in het weekend en ontoelaatbaar parkeren op de trottoirs. Haarlem verdient beter!

Hans

Hans Groen
Ik woon in de Leidse buurt. Ik zie dat de landelijke partijen te kort schieten voor het oplossen van regionale problemen. Hart voor Haarlem is een prettige en oprechte partij, die goed doet voor de bewoners van Haarlem, op het gebied van mobiliteit, milieu, financiën en efficiënte gemeentelijke regels.

 

Paul

Paul Lamers
Ik woon in Tuinwijk Zuid. Ik wil me kandideren voor Hart voor Haarlem als lijstduwer. Deze partij kan als lokale partij het verschil maken om de democratie te versterken. Dat kan door een Burgerraad in te stellen, alsmede een Preferendum om nauwkeurig in beeld te brengen wat Haarlemse burgers vinden. Daarnaast ben ik voor een veilig Haarlem, 30 km maximum snelheid, meer handhaving op straat, bescherming van landschap Haarlem West, verbetering van onderhoud ‘historisch Haarlem’ met een autovrije binnenstad en goede fietsroutes.

Annet

Annet de Graaf
Als bewoner van het centrum, die binnenkort verhuist naar Schalkwijk, als moeder van puberende kinderen én als ondernemer zie ik dagelijks de dilemma’s die het zo moeilijk maken een evenwichtige stad te zijn. Ik wil een eerlijkere verdeling van aandacht in de stad, met meer oog voor leefbaarheid en gezamenlijkheid in stadsdelen die het goed kunnen gebruiken. Schoon, mooi en veilig – dat geldt al in veel buurten van Haarlem maar nog onvoldoende in de buurten die het hard nodig hebben. Als nieuwkomer wil ik graag een inclusieve andere kijk op zaken werpen.

Paul

Paul Brill
Ik ben lijstduwer, dus ik hoef niet te hengelen naar een stem op mij persoonlijk. Maar een stem op Hart voor Haarlem beveel ik van harte aan omdat de partij staat voor weloverwogen stadsbestuur en tegen buitensporige bouwprojecten is, die het karakter van de stad aantasten. De kandidaat-raadsleden zijn gefocust op de problemen van Haarlem en zien de gemeenteraad niet als een tussenstation voor landelijke politieke ambities. Haarlem is er bij gebaat dat het gewicht dat Louise de laatste jaren al in haar eentje in de schaal heeft gelegd, verder wordt versterkt.

Chris

Chris Rutenfrans
Ik woon aan de Leidsevaart. Ruim dertig jaar geleden ben ik bij toeval in Haarlem komen wonen. Geleidelijk heb ik ontdekt dat het de mooiste stad van Nederland is. Dat wil ik graag zo houden. Hart voor Haarlem is de partij die dit gaat verwezenlijken. Door zich uitsluitend te richten op het belang van Haarlem. En verre te blijven van landelijke politieke ambities. Zo kunnen de  lasten voor de burger ook beperkt blijven. Geen klimaatbeleid op gemeentelijk niveau alsjeblieft. Het is zo al erg genoeg!

Jacques Vereecken
Ik woon in Bosche en Vaart. De laatste plek waar je als Haarlemmer nog enige invloed kunt uitoefenen, is in je eigen gemeente. De landelijke politiek heeft het de laatste jaren flink af laten weten en veel ellende met een grijns weg gemanaged. Ik wil niet dat dat in Haarlem ook gebeurt. Daarom geloof ik in de kracht van een lokale partij als Hart voor Haarlem. Die is geen marionet van een landelijk bestuur. Die weet wat er speelt onder de Haarlemmers en neemt beslissingen zonder dat Den Haag zich ermee bemoeit. Dit jaar ben ik voor het eerst actief in de politiek. Als ondernemer ben ik gewend snel te schakelen. Wat mij betreft dus iets minder politiek in de politiek.

Hélène

Hélène Steenhoff
Ik woon in de Kleverparkbuurt in Haarlem-Noord. Hart voor Haarlem is vernieuwend, pakt door en is een partij die allereerst opkomt voor de belangen van Haarlem en de Haarlemmers. Kijkt altijd naar de praktische problemen, en praat op straat om te horen wat de zorgen zijn. Zonder betutteling. Dat is wat me aanspreekt. Het authentieke, betrokken en onafhankelijk geluid zoals dat al 4 jaar in de Haarlemse raad doorklinkt mag niet ontbreken. Als hekkensluiter van de lijst steun ik de beweging van harte!