Fractie Hart voor Haarlem

Barend Wijnveld en Johannes Hinderikus Egenberger: Kenau Simons Hasselaer op de wallen van Haarlem, 1854, Frans Halsmuseum
lcvanzetten@hartvoorhaarlem.nu

Ik ben Louise van Zetten, fractievoorzitter van Hart voor Haarlem.
Bij de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 heeft Hart voor Haarlem 2.428 stemmen behaald. Dat is 3,6% van het totaal aantal stemmen dat in Haarlem is uitgebracht.
Wij hebben hiermee 1 zetel in de Gemeenteraad behaald, maar met 2 plaatsvervangend raadsleden en fractieondersteuning kunnen we toch een flinke fractie vormen met veel ervaring. In de Gemeente gaat het immers vaker over de inhoud dan over de stemverhoudingen. Goed beleid, daar gaat het om, en daar kunnen we flink aan bijdragen.
Zelf neem ik naast het werk in de Gemeenteraad, in de Commissie Ontwikkeling en Bestuur plaats. In deze Commissies worden alle zaken besproken die te maken hebben met wonen, economie, toerisme, cultuur, stedelijke ontwikkeling, veiligheid, financiën en openbaar bestuur.

Wij stellen ons hier als fractie voor en beschrijven waar ons Hart sneller van gaat kloppen. Ik ben blij met ons team, met mensen die veel ervaring hebben op allerlei beleidsterreinen die belangrijk zijn voor het werk in de gemeenteraad.
Mijn inspiratie is een beroemde sterke vrouw uit de geschiedenis van Haarlem, Kenau Simonsdochter Hasselaer (1526-1588). Zij leidde de bevolking in het verzet tegen de Spaanse overheersing gedurende de tachtigjarige oorlog.
Want politiek is strijd. Gelukkig is de strijd vandaag de dag wat minder bloederig dan toen, maar het gevecht voor de verdediging van de belangen van onze mooie stad en zijn inwoners moet nog steeds gevoerd worden!
In ons Programma kun je lezen wat we met Haarlem van plan zijn.
Bij Nieuws vind je onze standpunten op thema’s die tijdens recente debatten besproken zijn, en interessant nieuws uit andere media.

Hart voor Haarlem heeft iedere maandag om 20:00u fractieoverleg in het Stadhuis aan de Grote Markt. Iedereen die iets onder onze aandacht wil brengen is dan welkom! Meld je daarvoor graag van tevoren even aan via lcvanzetten@hartvoorhaarlem.nu

 

dmohr@hartvoorhaarlem.nu

Ik ben Diederik MohrAls plaatsvervangend raadslid doe ik de Commissie Beheer die zich bezig houdt met bereikbaarheid, mobiliteit in de stad, parkeren, onderhoud, afvalinzameling, en beheer van gemeentelijk vastgoed, groen en infrastructuur.Met veel plezier zet ik mij sinds 2014 in voor de Haarlemse politiek. Ik ben pragmatisch en down to earth, van tijd tot tijd eigenwijs, en beschik over gedegen financiële kennis.  Maar verwacht geen hemelbestormer met grootse idealen.  Anders dan idealen heb ik wél opvattingen, of beter: uitgangspunten. Wat mij betreft blijven bomen staan, geven we niet meer uit dan we hebben, doet iemand mee als hij kan en dwingen we mensen die niets kunnen niet om zichzelf te redden. Vanuit deze principes verricht ik mijn werk in de Haarlemse gemeenteraad. 

 

motten@hartvoorhaarlem.nl

Ik ben Mirjam Otten. Als geboren en getogen Haarlemse mug lever ik met passie een bijdrage aan het mooi houden van ons Haarlem.
In de afgelopen jaren heb ik als raadslid ervaren hoe nuttig het is dat het Haarlemse belang sterk vertegenwoordigd wordt in de gemeentepolitiek. Hart voor Haarlem biedt constructieve druk tegen landelijk beleid. Mijn hart gaat sneller kloppen van de gesprekken die ik voer met de Haarlemmer op straat, in de horeca, of in de winkels. Die geluiden uit de samenleving tellen voor mij het meest!
In deze raadsperiode doe ik als plaatsvervangend raadslid de Commissie Samenleving waarin alle onderwerpen behandeld worden die te maken hebben met sociaal beleid, onderwijs, jeugdzorg en sociale ondersteuning in de wijken, van Haarlemmers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

 

cijsbrandy@hartvoorhaarlem.nu

Ik ben Chris IJsbrandy. Als fractiemedewerker ondersteun ik Hart van Haarlem in allerlei praktische zaken die komen kijken bij een lokale politieke partij, en help ik de fractieleden bij het voorbereiden van standpunten en vragen in de Commissies en Raad.
Mijn hart gaat sneller kloppen van energie, duurzaamheid en watersport. Ik ben de laatste 20 jaar in verschillende rollen werkzaam in de energiesector.  Ik zie op dit gebied voor Haarlem grote kansen en uitdagingen. Ik heb in de energiesector geleerd dat appels niet omhoog vallen. Je kunt wel van alles willen, maar de energievoorziening volgt nu eenmaal ijzeren natuurwetten. Veranderen kan, maar kost veel tijd en geld. Ik heb in Amsterdam sociologie en economie gestudeerd.