Hart voor Haarlem stemt niet in met de Begroting 2023

 

Op 10 november jl. heeft de Haarlemse Gemeenteraad de Begroting voor 2023 goedgekeurd. Hart voor Haarlem heeft tegen gestemd.

We vinden dat in financieel zware tijden de gemeente haar burgers moet ontzien. Geen lastenverhoging voor de haarlemse burger en ondernemer.

Ook het invoeren van betaald parkeren in heel Haarlem vinden wij geen goed idee. We zien dit ook als lastenverzwaring terwijl er geen draagvlak is uit de samenleving.

We zien graag dat straten waar niet meer geparkeerd mag worden gaan vergroenen. We zien de Nieuwe Groenmarkt als een nieuwe stadsoase en de Jansstraat als een groene allee.

We zien dat er veel geld in de kas zit. Echter de gemeente krijgt het niet uitgegeven wegens tekort aan personeel en middelen. Dus er zijn veel plannen, maar we vragen ons af of de ambitie niet erg hoog is gesteld.

Ook zien we dat er veel investeringen worden doorgeschoven. Dit betekent dat groot onderhoud en bouwprojecten in de tijd naar achter worden geschoven. Dit is niet wenselijk in tijden van woningnood .

Hart voor Haarlem ziet de noodzaak van haast. Als we achter ons kijken zien we jaren van gesukkel. We vragen ons dan ook serieus af of de komende jaren het college tot actie komt.

We hebben al enige tijd aangegeven dat de leges voor het leggen van kabels en leidingen, totaal 5 mio, niet meer geheven mag worden.

Het college heeft hier niet op geanticipeerd. En dat vinden wij een omissie waar de haarlemse burger nu voor moet opdraaien.

Ook het voorstel om de Griffie (de ondersteuning van de Gemeenteraad) structureel 6 ton op te plussen vinden wij te ver gaan.

In tijden van inflatie en recessie  moet je jezelf niet kietelen. Pas op plaats past hier beter.

Hart voor Haarlem heeft zich ingezet om de Spanjaardslaan reclamebord vrij te maken. De contracten lopen tot 2024. Voor die tijd kan het college geen maatregelen nemen.

We zullen ons blijven inzetten om reclame-uitingen in historische gebieden te weren.

Hart voor Haarlem heeft geconstateerd dat het licht , om kunst te verlichten, in de Haarlemmerhout 24 uur brandt. Het college heeft de motie aangenomen en zal het licht tussen 23:00 uur en 7 uur uitdoen.

Het college heeft ons niet overtuigt om de lastenverzwaring voor de burger te verlagen. We vinden dat zorgelijk en heeft ons doen besluiten om niet in te stemmen met deze begroting.