Geen betaald parkeren invoeren zonder draagvlak

HvH stemt tegen uitbreiding van betaald parkeren.

Het college wil betaald parkeren uitbreiden aan de oostkant van de stad. Entree Oost bestaat uit een nieuw ontwikkeld gebied en bestaande volkstuinen. Omdat het tussen Schalkwijk en Zone C ligt, wordt voorgesteld een nieuwe zone te hanteren, genaamd Zone E.

Entree Oost, ook wel Vijverpark genoemd, is het gebied tussen de Boerhaavelaan en de Schipholweg ten oosten van de Amerikaweg. De nieuwe woonwijk krijgt ongeveer 420 woningen. Het gebied heeft het karakter van een tuinstad met een ontspannen woonmilieu.

De tarieven voor straatparkeren en voor bewoners-, bezoekers- en bedrijfsvergunningen in Zone E zijn lager dan in Zone C en hoger dan in Schalkwijk.

De eigenaren van de volkstuinen kunnen een ook een vergunning krijgen. 

Een vergunning kost 75 euro. Voor een tweede auto moet er 280 euro betaald worden.

Hart voor Haarlem vindt uitbreiding van betaald parkeren niet de oplossing van onze mobiliteitsproblemen. 

We vinden dat er geen betaald parkeren moet worden ingevoerd zonder draagvlak. Daarbij is nog niet aangetoond dat de parkeerdruk in deze wijk groot is. 

Dus zijn we tegen dit voorstel.