Geen betaald parkeren invoeren zonder draagvlak

HvH stemt tegen uitbreiding van betaald parkeren.

Het college wil betaald parkeren uitbreiden aan de oostkant van de stad. Entree Oost bestaat uit een nieuw ontwikkeld gebied en bestaande volkstuinen. Omdat het tussen Schalkwijk en Zone C ligt, wordt voorgesteld een nieuwe zone te hanteren, genaamd Zone E.

Entree Oost, ook wel Vijverpark genoemd, is het gebied tussen de Boerhaavelaan en de Schipholweg ten oosten van de Amerikaweg. De nieuwe woonwijk krijgt ongeveer 420 woningen. Het gebied heeft het karakter van een tuinstad met een ontspannen woonmilieu.

De tarieven voor straatparkeren en voor bewoners-, bezoekers- en bedrijfsvergunningen in Zone E zijn lager dan in Zone C en hoger dan in Schalkwijk.

De eigenaren van de volkstuinen kunnen een ook een vergunning krijgen. 

Een vergunning kost 75 euro. Voor een tweede auto moet er 280 euro betaald worden.

Hart voor Haarlem vindt uitbreiding van betaald parkeren niet de oplossing van onze mobiliteitsproblemen. 

We vinden dat er geen betaald parkeren moet worden ingevoerd zonder draagvlak. Daarbij is nog niet aangetoond dat de parkeerdruk in deze wijk groot is. 

Dus zijn we tegen dit voorstel. 

 

 

Frustratie over extra krediet Waarderhaven

HvH gaat gefrusteerd akkoord met het krediet voor de Waarderhaven

In 2016 is de herinrichting van woonschepenhaven Waarderhaven afgerond. In de jaren na het afronden van de herinrichting zijn onder andere problemen ontstaan door verzakkingen in de aangrenzende tuinen. Mede hierdoor weigert een aantal bewoners de grondhuurovereenkomsten te tekenen. Uit onderzoek zijn de verschillende onvolkomenheden gebleken die ten grondslag liggen aan de problemen die bewoners ervaren. Als grondeigenaar en als verantwoordelijke voor de herinrichting dient de gemeente deze gebreken te herstellen.

Hart voor Haarlem is akkoord met het vrijgeven van het krediet, want we kunnen gewoon niet anders. De Actiepartij heeft een motie ingediend over het aanschrijven van de aannemer en hem als nog aan te sporen om de gebreken te herstellen. 

Die brief zoals voorgesteld wordt in de motie geeft uiting aan de frustraties van de gemeenteraad die echt al jarenlang leven. We hebben eigenlijk toch wel redelijk machteloos toegezien hoe de ene ellende na de andere met die Waarderhaven. Inderdaad, het speelt al heel erg lang en zal Hart voor Haarlem de motie van de Actiepartij steunen. We zijn zeer gefrusteerd over dit dossier. 

De motie krijgt geen meerderheid in de Raad. De aannemer zal dus niet worden aangeschreven.

 

 

 

Programma 2022-2026

Grote Markt en Bavo – © Shutterstock

Het programma van Hart voor Haarlem is gepubliceerd!
Lees hier het voorwoord.
Het volledige programma vind je hier.

Haarlem is een fantastische stad. Bijna iedereen die hier woont, werkt, naar school gaat of gewoon door de Grote Houtstraat slentert, is blij omdat hij of zij  Haarlemmer is. De eerste en belangrijkste plicht van iedereen in het stadsbestuur is dan ook om dat vooral zo te houden. Haarlem moet Haarlem blijven en dat wordt de opdracht van Hart voor Haarlem de komende jaren.

Het historische centrum, met de onovertroffen Oude Bavo en het schitterende stadhuis, ligt er goed bij. Dat is mooi, maar blijft de binnenstad straks voor iedereen bereikbaar, ook voor de automobilist die minder goed ter been is? We zijn heel gelukkig met de duinen en het strand, juist omdat er in de stad zelf al zo weinig groen is. Haarlem is nu nog leefbaar, maar is dat nog steeds zo als het allerlaatste trapveldje straks is volgebouwd? Voor veel Haarlemmers is wonen nu al duur, maar ze wonen in de mooiste stad van Nederland en dat maakt veel goed. Maar Haarlemmers hebben ook geldzorgen. Hoe moet dat zometeen, met een gemeente die nog sneller wil gaan dan Nederland met het invoeren van schone energie, die nog duurder is dan aardgas?

Hart voor Haarlem is een plaatselijke beweging die allereerst opkomt voor de belangen van Haarlem en de Haarlemmers. Wij zijn niet links of rechts, wij kijken naar uw praktische problemen, wij praten op straat om te horen wat uw zorgen zijn. Zo hebben we ons de afgelopen jaren ingezet voor de huiskamer van Oost, de jeugdhulp, het Frans Hals museum, het joods erfgoed, gezonde gemeentefinanciën en beperking van de woonlasten.

Zo hoort het in de gemeentepolitiek: geen Haagse spelletjes van wethouders die wel de lijst aanvoeren en alvast partijen uitsluiten, maar zelf niet in de raad willen plaatsnemen omdat dit te min is. Wij zijn ook wars van huizenhoge ambities die een enkele stad helemaal niet kan waarmaken en die in de landelijke politiek thuishoren. Of dat nu klimaatdoelen, stikstofambities, opgelegde woningbouw dan wel het dwarszitten van autobezitters betreft.

Hart voor Haarlem is er voor de Haarlemmers, bewoners en ondernemers. Om die reden willen wij de komende periode niet aan de kant staan, maar meebesturen, mogelijk in samenwerking met andere lokale lijsten. Landelijke partijen moeten hun landelijke ideeën vooral in Den Haag botvieren! Het is nu tijd voor de Haarlemmers!
Als u dat ook vindt, stem dan op 14, 15 of 16 maart op Lijst 11 van Hart voor Haarlem, met 15 enthousiaste en ervaren kandidaat-raadsleden, aangevoerd door Louise van Zetten, het meest ervaren raadslid van Haarlem.

Meer lezen over ons programma.

Flitsfietsers veroorzaken onrust

11 februari 2022

Amsterdam en Rotterdam hebben aangekondigd ‘op de pauzeknop’ te drukken waar het gaat om de uitbreiding van allerlei nieuwe formules die met (bak)fietsen en (deel)scooters de publieke ruimte bestormen.

Dit was aanleiding voor Hart voor Haarlem om wethouder Berkhout te vragen hoe Haarlem tegenover deze ontwikkelingen staat. Want ook de publieke ruimte van Haarlem is schaars, en de verkeersproblemen en drukte op de fietspaden is al groot.

Op zich ziet Hart voor Haarlem wel de voordelen van deze formules voor de Haarlemmers die van deze diensten gebruik maken, maar wat gaat er weg als er iets bij komt? Er zijn nu eenmaal grenzen aan de groei, zeker in Haarlem.

Hart voor Haarlem wil flitsboodschappen- en koeriersdiensten per fiets niet verbieden maar wel beter reguleren. Wij vragen de wethouder daarom te onderzoeken welke aanvullende eisen aan deze diensten gesteld kunnen worden.

Hart voor Haarlem vindt het daarbij belangrijk dat de veiligheid van zowel koeriers als de overige verkeersdeelnemers wordt gegarandeerd, overlast ter plaatse van de magazijnen wordt beperkt, en tevens de arbeidsrechtelijke positie van koeriers wordt versterkt.

Tenslotte kunnen we ons voorstellen dat deze bedrijven parkeergeld of precario gaan betalen voor de openbare ruimte die zij innemen. Dit is niet meer dan fair ten opzichte van bestaande ondernemers die dergelijke lasten ook hebben.

Wij wachten de antwoorden van de wethouder af voordat wij verdere stappen zetten.

Coalitie droomt van autovrij Haarlem

10 februari 2022
Gisteravond was het eerste debat in de Pletterij.
Het onderwerp was Verkeer en Vervoer.
En dat op de dag dat Haarlem stijf bovenaan bleek te staan als filehoofdstad van Nederland.

Haarlems Dagblad – 9 februari 2022

Louise van Zetten vroeg dan ook terecht excuses van de huidige coalitie voor het beleid van de afgelopen 20 jaar, dat tot deze twijfelachtige eer geleid heeft!
Deze excuses kwamen niet. Sterker nog, GroenLinks, PvdA, D66 en CDA dromen van een autoloos Haarlem, en zijn dus helemaal niet van plan dit probleem op te lossen.

Meer OV en allemaal op de fiets is wat de landelijke partijen de Haarlemmers te bieden hebben.
Dit zijn oplossingen uit de derde wereld, die van elke realiteitszin gespeend zijn.
Het OV in Nederland kan nog geen 10% van de interlokale vervoersbewegingen aan.
Zonder auto’s moet het OV dus 10x zo groot worden.
Verwezen wordt dan naar steden als Parijs of Londen met hun uitgebreide metronet.
Maar zo’n uitgebreid net hebben we niet in de Randstad.

Hart voor Haarlem ziet dit er ook niet snel komen.
Fietsen in de stad en de omgeving is prima. Dit kan nog sterk verbeterd worden met bredere fietsroutes, en met meer parkeervoorzieningen voor tweewielers.
Maar om buiten de stad te werken of doorgaand verkeer naar de kust mogelijk te maken zijn ingrijpende maatregelen nodig voor het faciliteren van vervoer met de auto, die wij voorlopig niet zien verdwijnen.

Kijk hier voor een samenvatting van het debat:

Bewoners Kruidenwijk verdienen gehoord te worden

In juli 2021 kregen de bewoners van de Kruidenwijk te horen dat er in het Anton Pieckhofje 36 dak en thuislozen gehuisvest gaan worden.
Het gebouw, dat ooit dienst deed als zorginstelling voor demente Haarlemmers, kwam leeg te staan. Het Haarlemse college heeft het gebouw direct voor 10 jaar gehuurd om er dak en thuislozen in te vestigen.

Zonder enige vorm van overleg!
Het was een mededeling in de commissie Samenleving en ook een mededeling naar de bewoners. 

Hart voor Haarlem heeft de lokatie bezocht en is in gesprek gegaan met de omwonenden. En ze heeft zich hard gemaakt voor de omwonenden. Het participatieproces is ook hier weer dramatisch verlopen.

We hebben ook een alternatief gezocht. Dus niet alleen tegen zijn, maar ook oplossingen zoeken.
Samen met de VVD en overige lokale partijen hebben we het onderwerp op de raadsagenda weten te krijgen. De wethouder wilde deze zaak namelijk niet bespreken in de Raad. Ze vond dat de beslissing een college bevoegdheid was. 

Ook CDA en D66 waren kritisch en meldden dat ze de bewoners zouden steunen.
Jammer dat als er dan echt gestemd moet worden men niet thuis geeft, en de bewoners met lege handen wegstuurt. 

Het college gaat maar liefst €2 miljoen investeren in het pand, dat ze van woningcorporatie Ymere gaat huren. Zonde van het geld dat beter aan andere zaken besteed kan worden.
Dat deze bewoners geen vertrouwen meer hebben in de politiek  is dan ook goed te begrijpen.

Hart voor Haarlem blijft zich inzetten voor de bewoners, ook na de verkiezingen!

Lokale partijen bundelen krachten

Haarlem – 28 januari 2022

Louise van Zetten en Mirjam Otten (r)

Met nog 6 weken te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart hebben Hart voor Haarlem en Liberaal Haarlem besloten de krachten de bundelen.

Mirjam Otten voegt zich bij Hart voor Haarlem. Met Louise van Zetten als bekend gezicht van Hart voor Haarlem, zal Mirjam zich inzetten voor de toekomst van onze mooie stad. Louise is de lijsttrekker, met Mirjam op de tweede plaats. Huidig schaduwraadslid Diederik Mohr staat op plek drie.

De volledige kandidatenlijst zal binnenkort gepubliceerd worden. Met gebundelde krachten streven we naar minimaal drie zetels. Door samen te werken met de overige lokale partijen willen we ons na de verkiezingen sterk maken om mee te kunnen besturen.

Met Chris IJsbrandy, de laatste 4 jaar schaduwraadslid in de commissie Bestuur, heeft Hart voor Haarlem een ijzersterke wethouderskandidaat voor het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders. Want het is natuurlijk de hoogste tijd dat lokale partijen wat te zeggen krijgen in Haarlem!

Hart voor Haarlem stemt in met de pilot Burgerberaad

Om soepeler en sneller ingewikkelde besluiten te nemen, én daarnaast een breder draagvlak onder inwoners te genereren, is er door enkele politieke partijen een initiatiefvoorstel voor een burgerberaad gedaan. De raad hoopt daarmee discussies over een ingewikkeld onderwerp als de huisvesting van mensen met psychische problemen vlotter te kunnen besluiten.

In een burgerberaad zitten burgers, na loting, welke op basis van uitgebreide informatie en overleg aanbevelingen doen over het voorgestelde beleid. Deze burgers vormen een dwarsdoorsnede van samenleving. Er zitten dus ongeveer evenveel vrouwen als mannen in, en ook wordt er gelet op de leeftijdsopbouw en de culturele diversiteit. Volgens het initiatiefvoorstel moeten discussies niet verzanden in een gepolariseerde voor- of tegen discussie, maar moet er met respect voor elkaars standpunten worden gekeken naar een oplossing.

Hart voor Haarlem vindt participatie zeer belangrijk . Ze stemt dan ook in met het voorstel omdat het een pilot is en de uitwerking later vorm zal krijgen. We zullen deze pilot kritisch volgen. 

Vatenopslag verdwijnt mogelijk uit historisch stadsgezicht

Hartekreet uit de binnenstad

In de Visserbocht, onderdeel beschermd stadsgezicht, staan al jaren witte plastic containers opgeslagen op een klein bedrijventerrein aan de oever van het Spaarne.

Uit eerdere vragen van Hart voor Haarlem bleek dat de firma Goedhart dit terrein al sinds 1959 huurt van de gemeente. Volgens het contract d.d. 31 augustus 1959 wordt er een vergoeding betaalt van 244 gulden en is het gebruik ‘te alle tijde’ in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

Inmiddels is het december 2021 , ruim 60 jaar later en betaalt de firma Goedhart tegenwoordig 163,67 euro per jaar!

Hart van Haarlem vraagt zich af waarom de gemeente het huurcontract nooit heeft aangepast en waarom het contract al 60 jaar stilzwijgend heeft verlengd. 

Het college geeft toe dat hier sprake is niet normale huurprijzen. Ook geeft het college toe dat het een ongebruikelijke situatie is dat er opslag op de openbare plaats vindt. 

De burgemeester heeft toegezegd dat hij mogelijkheden gaat zoeken om aan deze situatie een eind te maken.

 

vaten opslag

 

Kenau krijgt weer glans

Schilderij Kenau Simons Hasselaer op de wallen van Haarlem wordt gerestaureerd.  

Kenau Hasselaer van Henderikus Egenberger en Barend Wijnveld uit 1854.

 

Haarlem heeft 12 miljoen over dat eenmalig kan worden besteed. Een bedrag dat bestemd is voor de haarlemse burger, vindt Hart voor Haarlem. Ze heeft dan ook een voorstel gedaan om ieder haarlems huishouden 100 euro te compenseren. Echter dit voorstel heeft het niet gehaald. De coalitiepartijen steunden de voorstellen van het college en zag een eenmalige meevaller voor de Haarlemmer niet zitten. 

Het voorstel om het schilderij van Henderikus Egenberger en Barend Wijnveld van Kenau te restaureren kreeg wel een meerderheid van de Gemeenteraad  en daardoor is er nu geld vrijgemaakt om dit schilderij te restaureren. 

Het schilderij is in bezit van het Frans Halsmuseum en hangt in de Frabciuskamer in het Stadhuis van Haarlem.

Een stukje historie dat slecht onderhouden is, krijgt weer glans.